ELEKTRI-, NÕRKVOOLU-TURVASÜSTEEMIDE HOOLDUS JA KÄIT

  • ATS süsteemide hooldus

  • Turvasüsteemide hooldus

  • Läbipääsusüsteemide hooldus

  • Videovalvesüsteemide hooldus

  • Elektrisüsteemide käit ja hooldus

  • Suitsuluukide hooldus

  • Evakuatsiooni- ja turvavalgustuse hooldus

  • Süsteemide nõuetele vastavusse viimine

  • Süsteemide täisgarantiiga hooldusteenus

Hooldus ja käit

elektrikäit ja hooldus- Onetor

Tehnosüsteemide hooldus tagab süsteemide toimimise ja pikendab nende eluiga. Onetori teenuste hulka kuuluvad elektrikäit ja hooldus, turvasüsteemide hooldus, läbipääsusüsteemide hooldus, evakuatsiooni- ja turvavalgustuse hooldus, videovalvesüsteemide hooldus, automaatsete tulekahju signalisatsioonisüsteemide (ATS) hooldus, suitsuluukide hooldus ja piksekaitse hooldus.

Abistame ka olemasolevate süsteemide nõuetele vastavusse viimisega.

Oleme paigaldanud ja hooldanud elektri-, nõrkvoolu- ja turvasüsteeme juba enam kui 10 aastat. Teostatud elektri- ja nõrkvooluprojektidele pakume täisgarantiiga hooldusteenust. Anname paigaldustöödele kaasa 2-aastase garantii, millele lisandub garantii seadmete valmistaja poolt.

Sõltuvalt kasutusel olevatest süsteemidest võib hoolduse regulaarsus ja vajadus olla erinev.

ATS süsteemide puhul tuleb hooldust teostada 1 x kvartalis ja kord aastas teha kogu süsteemi hõlmav aastahooldus. Suitsuluukide hooldus ja piksekaitse hooldus tulenevad tuleohutuse seadusest. Hoone omanik peab tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja toimepidevuse ning vastutab selle eest, et kogu süsteem on regulaarselt hooldatud ja hooldused dokumenteeritud.

Turvasüsteemide hooldus on vajalik selleks, et tagada teie ettevõtte turvasüsteemide toimimine. Siia juurde pakume ka videovalvesüsteemide hooldust ja evakuatsiooni- ja turvavalgustuse hooldust, samuti läbipääsusüsteemide hooldust.

Elektripaigaldise hooldus ja käit sisaldab terviklikke ja regulaarseid tegevusi ettevõtte või asutuse elektripaigaldise korrashoidmiseks ja ohutuse tagamiseks. Elektripaigaldise hooldusele ja käidule kehtivad majandus- ja taristuministri määrusega seatud nõuded.

Kõigi hooldus- ja käidutööde aluseks on hooldusleping, kus lepime kokku täpsemad hooldustööd, regulaarsuse ja tähtajad.

Miks tellida hooldus ja käit Onetorilt

Onetor omab kõiki vajalikke registreeringuid ja lubasid elektri- ja nõrkvoolutööde teostamiseks. Lisaks tehnosüsteemide hooldamisele tegeleme ka turva- ja nõrkvoolusüsteemide projekteerimise, ehitamise ja paigaldamisega. Meil on pikaajaline kogemus hoolduse ja käiduteenuse alal.

Regulaarne hooldus ja käidutegevus tagavad ohutuse teie äripinnal ning elektri- ja nõrkvoolusüsteemide toimimise. See aitab ennetada rikkeid ja laseb teie ettevõttel tegeleda oma põhitegevusega.

Onetori klientide seas on tööstusettevõtteid, kaubandusettevõtteid ja kontoripindade omanikke. Oleme teostanud suuremaid ja väiksemaid hooldus- elektritöid erineva keerukusastmega objektidel, sealhulgas äripindadel, büroodes, kaubanduspindadel, messiboksides jne. Oleme mitmete ehitusettevõtete ja kohalike omavalitsuste partner. Tutvu klientidega, kellele oleme partneriks, sh kelle tehnosüsteemide hooldus ja käit on meie vastutada.

Soovid pakkumist?

Tehnosüsteemide hooldus ja käit hinnapakkumise saamiseks võta meiega ühendust info@onetor.ee või helista meile julgesti!

Onetor meeskonnaga saad kõige kiiremini ühendust siit.