ELEKTRITÖÖD

  • Jaotuskeskused

  • Kaabeldused

  • Valgustuspaigaldised

  • Maandus ja piksekaitse

  • Renni- ja põrandaküte

  • Mõõdistamine

  • Tehniline kontroll

  • Nõuetekohasuse tunnistus

  • Elektritööks vajalike materjalide ja seadmete tarne

  • Teostatud tööde dokumenteerimine ja üleandmine

Elektritööd

Elektrtööd - onetor

Teostame vajalikud elektritööd asjatundlikult, pühendunult ja kehtivatest standarditest lähtuvalt. Onetor meeskonda kuuluvatel elektrikutel on olemas kõik vajalikud tunnistused elektritöö teostamiseks teie majapidamises, büroos või ettevõttes. Anname oma töödele kaasa 2-aastase garantii ja paigaldatud materjalidele ning seadmetele valmistajatehase garantii.

Onetori elektritööd

Teostame elektritööd peatöövõtu korras. Oleme spetsialistid nii tugevvoolutööde kui nõrkvoolu- ja automaatikatööde osas. Pakume äriklientidele mugavat terviklahendust ühekordsete elektritööde puhul ja ka regulaarse hoolduslepingu alusel.

Järjest rohkem ettevõtteid otsib võimalust, kuidas säästa elektrikuludelt. Sageli eeldab see olemasolevate seadmete ja valguslahenduste ülevaatamist ning vajadusel uuemate ja energiasäästlikumate lahendustega asendamist.

Elektritööd ettevõttes võivad sisaldada erinevaid tegevusi, alates valgustite väljavahetamisest või pistikupesade ümbertõstmisest kuni seadmete vahetuseni ja uute kaabeldusteni. Kui väiksemad elektritööd saab ettevõttes ära teha ise, siis keerulisemad projektid sh kõikvõimalikud suuremad elektrivõrguga seonduvad ümberehitustööd tuleb alati tellida elektritöödele spetsialiseerunud ettevõttest, kellel on olemas väljaõppe saanud meeskond ja elektritööks vajalikud load.

Onetori elektritööde hulka kuuluvad erinevad kaabeldused, mõõdistused, valgustuspaigaldised, jaotuskeskused, renni- ja põrandakütte paigaldused, maandused, piksekaitse jne ja nende hooldamine. Pakume ka elektripaigaldise käitu, elektripaigaldiste ülevaatust ning nõuetega vastavusse viimist, sh ohutusalase dokumentatsiooni koostamist, mõõdistustöid ja teostusjooniste tegemist. Pärast tööde valmimist anname kliendile üle kõik vajalikud dokumendid. Lisaks korraldame omalt poolt materjalide ja seadmete tarne.

Mugav hooldusleping

Mugavaim lahendus ärikliendile on sõlmida elektritööde jaoks pikaajaline hooldusleping ehk käiduleping. Lepingu täpne sisu ja selle alusel tehtavad elektritööd lepitakse kokku iga kliendiga eraldi.

Käidulepinguga tagame teie elektripaigaldises korrektse käidukorralduse ja kasutajate ohutuse koos selle juurde kuuluva dokumentatsiooniga. Teostame kõik vajalikud kontrollid ja tegevused, mida elektrikäit nõuab.

Onetor meeskonnal on pikaajaline kogemus elektritöö alal tööstushoonetes, kaubanduspindadel ja ka kontorites. Oleme teostanud suuremaid ja väiksemaid elektritöid sellistes kohtades nagu äripinnad, bürood, kaubanduspinnad, messiboksid jne. Oleme mitmete suuremate ja väiksemate ehitusettevõtete ja kohalike omavalitsuste partner elektritööde alal. Tutvu meie referentsidega.

Tekkis küsimusi? Soovid elektritöö hinnapakkumist?

Kirjuta või helista julgesti! Onetor meeskonnaga saad kõige kiiremini ühendust siit.

Onetor OÜ